KOKOUSPÖYTÄKIRJA

                                                                                                                                                                              21. 10. 2003

 Suomen geeniterapiaseuran syyskokous ja sääntömääräinen vuosikokous

 Aika: pe 17.10. 2003 klo 17.50 – 18.200

 Paikka: Auditorium Externum, Biocity, Turku

 Läsnä: seuran syyskokouksen osallistujia, hallituksen jäsenistä paikalla Ylä-Herttuala, Kähäri ja Hautala sekä sihteeri Wahlfors.

  

1. Kokouksen avaus

 Seuran puheenjohtaja Seppo Ylä-Herttuala avasi kokouksen.

 

2. Kokouksen toimitsijoiden valinta.

 Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Ylä-Herttuala, sihteeriksi Jarmo Wahlfors ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Hinkkanen ja Mikko Savontaus.

 

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

 5. Sihteeri esitteli seuran vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnot.

 6. Koska tilintarkastajien lausunto suositteli tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille asianosaisille, se päätettiin myöntää.

 7. Puheenjohtaja esitteli seuran sihteerin laatiman toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

 8. Hallituksen ja sihteerin valinta.

 Esitettiin että nykyinen hallitus ja sihteeri jatkavat edelleen kaudelle 2003 - 2004 ESGT-kokouksen järjestelyiden vuoksi. Hallitusta päätettiin myös täydentää uusilla jäsenillä, ehdotettiin Akseli Hemminkiä, Ari Hinkkasta ja Mikko Savontausta. Esitykset hyväksyttiin eli seuran hallitus tulevalle kaudelle on seuraava:

 

Puheenjohtaja Seppo Ylä Herttuala, Kuopio

Varapuheenjohtaja Veli-Matti Kähäri, Turku

Jäsen Anu Jalanko, Helsinki

Jäsen Timo Hautala, Oulu

Jäsen Arto Urtti, Kuopio

Jäsen Akseli Hemminki, Helsinki

Jäsen Ari Hinkkanen, Turku

Jäsen Mikko Savontaus, Turku

 Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Jarmo Wahlfors, Kuopio.

 

 9. Valittiin kaksi tilintarkastajaa: Riikka Pellinen (Kuopio) ja Risto Ala-Aho (Turku)

 10. Muut käsiteltävät asiat:

 ·        Keskusteltiin seuran kokouksista vuonna 2004. Todettiin että ESGT-kokouksen järjestäminen on niin suuri ponnistus, että erillistä kokousta ei ensi kaudella järjestetä. Suomen geeniterapiaseuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään siis marraskuussa 2004 Tampereella ESGT-kokouksen yhteydessä.

·        Seuran hallitus päätti vuoden 2003 alussa muuttaa nimensä englanninkielisen nimen muotoon “Finnish Society of Gene Therapy” eli FSGT. Tästä jätettiin maaliskuussa 2003 patentti- ja rekisterihallitukselle anomus, johon saatiin välipäätös elokuussa. Sihteeri esitteli läsnäolijoille välipäätöksen sisällön. Tarkastajan tekemät muutosehdotukset päätettiin panna toimeen esityksen mukaisesti. Päätettiin myös, vastineeksi tarkastajan vaatimukseen rahastonhoitajan nimeämisestä, että erillistä rahastonhoitajaa ei tarvita vaan sihteeri toimii nyt virallisesti myös rahastonhoitajana. Tässä yhteydessä päätettiin myös kirjata seuran sääntöihin, että hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi vähintään 4 ja enintään 8 muuta jäsentä.

·        Puheenjohtaja selvitti ESGT-kokouksen järjestelytilannetta. Todettiin, että järjestelyt ovat jo siinä vaiheessa, että lähiviikkoina tarvitaan konkreettisia esityksiä kokouksen rakenteesta ja puhujista. Prosessi on jo käynnissä ja alustavien ehdotusten pohjalta saataneen aikaan melko lopulliset ohjelmat jo vuoden loppuun mennessä. Käytännön järjestelyistä päätettiin, että abstraktien jättöaikaa ja päätösten tekoa yritetään aikaistaa siten, että tiedot saadaan osallistujille ennen elokuuta 2004. Puheenjohtaja vastasi myös jäsenten kysymyksiin kokouksen järjestelyistä ja taloudellisesta vastuusta.

·        Puheenjohtaja ilmoitti, että seuran verkkosivuja on uudistettu voimakkaasti palvelemaan erityisesti ESGT-kokouksen tiedotusfoorumina. Uusi osoite on www.fsgt.info ja se julkistetaan jäsenille sekä muille käyttäjille lähitulevaisuudessa.

 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 Kuopiossa 21. 10. 2003

 

 

Jarmo Wahlfors       Seppo Ylä-Herttuala

sihteeri                     puheenjohtaja

 

Ari Hinkkanen        Mikko Savontaus

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja